cámara antigua

CONCURS

DE

FOTOGRAFIA

 

1 de Abril de 2011 VEREDICTE E INAUGURACIÓ EXPOSICIÓ FOTOS

 

TEXT PRESENTACIÓ (La presentació és un recull de tots els textos dels titols de les fotografies)

pdf

BASES

PARTICIPANTS:

Socis del CESQV o residents a Sant Quirze del Vallès

TEMES:

1) Natura, fauna i flora (sense figura humana)
2) Fotografia de qualsevol activitat del CESQV

OBRES:

Se’n poden presentar un màxim de tres per concursant i tema, en blanc i negre, en color, virades i amb qualsevol tècnica.

Format: la imatge fotogràfica serà de mida lliure (es recomana 20x30cm)

PRESENTACIÓ:

Les obres aniran muntades amb suport de cartolina o de cartró dur de 30x40 cm.

Es podran presentar a:
Local CESQV
C/, Bages, 11 Local E (Telf. 637 502 272 / 93 721 24 89)
Sant Quirze del Vallès
Dimecres i divendres de 20:00 a 22:00 hores, data màxima de presentació S'AMPLIA FINS EL 28 DE FEBRER DE 2011

IDENTIFICACIÓ:

Al dors de cada obra s’indicarà el nom, l’adreça, el telèfon de l’autor i també el títol de les obres.

PREMIS:

1er 150 €, 2º 100 € i 3er 50 € per cada tema.

VEREDICTE i LLIURAMENT DE PREMIS:

Veredicte públic en viu, jurat a càrrec del Club Fotografia de Badia del Vallès i lliurament dels premis.
Masia Can Feliu 20:00 a 22:00 entrada lliura.
Inauguració de l’exposició de totes les obres presentades, al vestíbul de la Masia fins el 30 d’abril 2011.

DEVOLUCIÓ DE LES OBRES:

Un mes deprès per el local del CESQV (mateix horari de presentació). Les obres no recollides als tres mesos del veredicte passaran a ser propietat del CESQV

CONSIDERACIONS GENERALS:

Tots els premis quedaran en poder del CESQV
No es concedirà més d’un premi per autor.
El jurat qualificador no podrà declarar cap premi desert.
Si per causa greu comesa per un autor s’ha de desqualificar la seva obra, el possible premi atorgat recaurà, a tots els efectes, en el següent concursant.
L’organització tindrà cura de les obres i de la seva conservació i no es farà responsable de qualsevol accident o robatori que pogués ocórrer.
La participació en aquest concurs suposa l’acceptació íntegra d’aquestes bases.
Qualsevol cas no previst serà resolt per l’entitat organitzadora.
Els participants es responsabilitzaran totalment que no hi hagi drets de tercers en les obres presentades, i que no es puguin fer reclamacions per drets d’imatge.
L’entitat es reserva el dret de reproduir les obres premiades i de fer una selecció de les obres a exposar.

 


TORNAR a Calendari Activitats