CAMINADES i RESISTENCIA

Carros de Foc

L'amic David i jo anem a veure sobre el terreny la " Carros de Foc"

La Porta del Cel